AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Panduan Mengisi Borang Permohonan

1. Isi semua maklumat berkaitan dan tekan "Submit".

2. Hantar borang permohonan bersama-sama dengan:

  • Curriculum Vitae (CV) dan pencapaian calon.
  • Penyataan ringkas berkaitan sumbangan dan pencapaian (250 patah perkataan)
  • Portfolio Anugerah. Rujuk PANDUAN PORTFOLIO yang disediakan.
  • Sebarang dokumen sokongan yang berkaitan sebagai bahan bukti sumbangan dan pencapaian. Contoh: keratan / salinan media cetak, rakaman, gambar projek / aktiviti, penyata geran, laporan teknikal, sijil, surat dan sebagainya.

Nota:

PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DILAYAN