AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Syarat Permohonan & Prosedur Pencalonan

Syarat Permohonan

Terbuka kepada semua warga UMP samada staf akademik atau staf bukan akademik.

Prosedur Pencalonan

BIL. PERKARA KETERANGAN
1. Prosedur Pencalonan:
  • Pencalonan boleh dibuat berdasarkan:

-         Pencalonan diri sendiri

-         Pencalonan oleh individu lain

-         Pencalonan Fakulti/ PTJ

  • Pencalonan adalah berdasarkan program keterlibatan industri/ komuniti yang dijalankan sepanjang tahun 2017 sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya program yang dijalankan telah dimulakan sebelum tahun 2017 dan masih berterusan ke tahun penilaian, ianya boleh diambil kira.
  • Calon hendaklah mengisi borang pencalonan Anugerah Kecemerlangan Industri & Masyarakat (AKIM) BAGI ANUGERAH KUALITI KERJASAMA INDUSTRI ATAU ANUGERAH KUALITI KERJASAMA MASYARAKAT
  • Borang percalonan yang lengkap diisi hendaklah diperakukan oleh Ketua Jabatan / PTJ masing-masing

2.

Dokumen yang perlu dihantar oleh Fakulti/ PTJ:

  1. Borang pencalonan anugerah.
  2. Curriculum Vitae
  3. Penyataan ringkas berkaitan sumbangan dan pencapaian (250 patah perkataan)
  4. Portfolio Anugerah. Rujuk PANDUAN PORTFOLIO yang disediakan.
  5. Sebarang dokumen sokongan yang berkaitan sebagai bahan bukti sumbangan dan pencapaian. Contoh: keratan / salinan media cetak, rakaman, gambar projek / aktiviti, penyata geran, laporan teknikal, sijil, surat dan sebagainya.