AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Syarat Permohonan & Prosedur Pencalonan

Syarat Permohonan

Terbuka kepada rakan Industri dan komuniti UMP (NGO, organisasi komuniti, badan berkanun dan sebagainya). 

Prosedur Pencalonan

BIL. PERKARA KETERANGAN
1. Prosedur Pencalonan:
  • Pencalonan dibuat berdasarkan Pencalonan Fakulti/PTJ .
  • Pencalonan adalah berdasarkan program keterlibatan industri/ komuniti yang dijalankan sepanjang tahun 2017 sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya program yang dijalankan telah dimulakan sebelum tahun 2017 dan masih berterusan ke tahun penilaian, ianya boleh diambil kira.
  • Fakulti/ PTJ hendaklah mengisi borang pencalonan Anugerah Kecemerlangan Industri & Masyarakat (AKIM) bagi Anugerah Rakan Industri/ Masyarakat Terbaik.
2.

Dokumen yang perlu dihantar oleh Fakulti/ PTJ:

  1. Borang pencalonan anugerah.
  2. Penyataan ringkas berkaitan sumbangan dan pencapaian bagi keterlibatan industri/ komuniti (250 patah perkataan).
  3. Portfolio Rakan Industri/ Komuniti. Rujuk PANDUAN PORTFOLIO ANUGERAH RAKAN INDUSTRI/ MASYARAKAT TERBAIK YANG TELAH DISEDIAKAN.
  4. Sebarang dokumen sokongan yang berkaitan sebagai bahan bukti sumbangan dan pencapaian. Contoh : keratan / salinan media cetak, rakaman, gambar projek / aktiviti, penyata geran, laporan teknikal, sijil, surat dan sebagainya.