AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKATdiwujudkan sebagai penghargaan kepada sumbangan dan jasa yang diberikan oleh warga UMP terhadap penglibatan dalam aktiviti dan program libatsama industri dan komuniti disamping sebagai pemangkin kepada usaha untuk meningkatkan kebertanggungjawaban warganya menyumbang ilmu dan kepakaran pembangunan industri dan komuniti.

Ini selaras dengan hasrat Universiti untuk memberi insentif dan pengiktirafan bagi menggalakkan staf UMP supaya terus memberi komitmen yang padu dalam kegiatan libatsama antara Universiti dengan industri dan komuniti.

Sebanyak empat (4) anugerah yang akan dipertandingkan iaitu:

  1. Anugerah Kualiti Kerjasama Industri | Staf AkademikStaf Bukan Akademik
  2. Anugerah Kualiti Kerjasama Masyarakat | Staf AkademikStaf Bukan Akademik
  3. Anugerah Rakan Industri Terbaik
  4. Anugerah Rakan Komuniti Terbaik

Join Us

FBFB@ICoN

Visitors

We have 2 guests and no members online