AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Panduan Permohonan

1. Pilih kategori permohonan. Lengkapkan semua maklumat yang berkaitan.

2. Muat naik:

  • Curriculum Vitae (CV) dan pencapaian calon (Untuk permohonan bagi kategori Anugerah Kualiti Kerjasama Industri/ Masyarakat SAHAJA).
  • Portfolio Anugerah (Rujuk PANDUAN PORTFOLIO yang disediakan).
  • Sebarang dokumen sokongan yang berkaitan sebagai bahan bukti sumbangan dan pencapaian. Contoh: keratan / salinan media cetak, rakaman, gambar projek / aktiviti, penyata geran, laporan teknikal, sijil, surat dan sebagainya.

3. Tekan "Submit"

4. Selesai

 

Nota:

PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DILAYAN