AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Kategori Anugerah

Terbahagi kepada dua (2) iaitu:

  1. Anugerah Kualiti Kerjasama Industri – bagi kategori staf akademik dan staf bukan akademik.
  2. Anugerah Kualiti Kerjasama Masyarakat – bagi kategori staf akademik dan staf bukan akademik.