AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Objektif

Bagi kategori Anugerah Kualiti Kerjasama Industri ianya merupakan suatu pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UMP yang telah bekerjasama secara aktif dengan industri dalam aktiviti-aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan (semua staf akademik dan staf bukan akademik). 

Manakala bagi Kategori Anugerah Kualiti Kerjasama Masyarakat pula ianya untuk memberi pengiktirafan kepada individu di kalangan staf akademik dan staf Pengurusan, Profesional & Pelaksana yang aktif dalam persatuan/pertubuhan dalam dan luar UMP serta aktif dalam memberi khidmat kepada masyarakat secara sukarela.