AKIM - Official Portal

ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Objektif Anugerah

Bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada rakan industri / komuniti atas kerjasama mampan dalam pelaksanaan program / projek jaringan industri dan komuniti berimpak tinggi.